BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH VIÊN

Bronze
300,000đ
Tải theme, Plugin miễn phí
Thời hạn: 30 ngày
Không giới hạn website sử dụng
10 lượt tải hằng ngày
Nâng cấp ngay
Silver
1,000,000đ
Tải theme, plugin miễn phí
Thời hạn: 6 tháng
Không giới hạn website sử dụng
10 lượt tải hằng ngày
Nâng cấp ngay