Zalo Marketing

Zalo là một nền tảng tự động hóa tiếp thị giúp bạn tạo và quản lý các chiến dịch tiếp thị của mình.

Zalo được nhiều công ty sử dụng để tạo nội dung và ý tưởng nội dung cho khách hàng của họ. Zalo có thể được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Back to top button