Sau khi đặt mua sản phẩm thành công hoặc là bạn đã đăng ký gói Membership của Drweb thì bạn có thể tải những loại theme, và Plugin trực tiếp từ site.

Hướng dẫn tải Theme và Plugin

Bạn là thành viên VIP

Nếu bạn đã đăng ký gói member của drweb thì bạn có thể truy cập vào mỗi sản phẩm, vào tab Download để tải Theme, Plugin của mình cần.

Hướng dẫn tải theme Plugin Vip

Bạn là người mua riêng lẻ sản phẩm

Đăng nhập vào trang, sau đó bạn click vào Tài khoản -> Chọn tải xuống

hướng dẫn tải Theme, plugin

Tại đây sẽ hiển thị danh sách sản phẩm mà bạn mua đã được duyệt. Bạn chỉ cần nhấp vào Theme hay plugin mà bạn muốn để tải về máy của mình.

hướng dẫn tải theme và plugin

Phần còn lại là bạn upload Theme, hoặc plugin lên web hosting để sử dụng.