Dịch vụ Quản Trị Website – Viết Bài Website giá rẻ

[ux_banner height=”500px” bg=”1470″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”] [text_box width=”62″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Quản trị website

Muốn website sống động, hấp dẫn người đọc, bạn phải phát triển nội dung, đây mới chính là phần linh hồn của web

[/text_box] [/ux_banner] [section] [title style=”center” text=”GÓI QUẢN TRỊ WEB” tag_name=”h2″ color=”rgb(88, 44, 200)”] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_price_table title=”CƠ BẢN” price=”2,000.000″ radius=”10″] [bullet_item text=”Thời hạn: 30 ngày”] [bullet_item text=”Số lượng bài viết: 15 bài”] [bullet_item text=”Hình ảnh: Có”] [bullet_item text=”Số lượng chữ: 1000 từ/bài”] [bullet_item text=”Tối ưu SEO: Có”] [bullet_item text=”Tặng: 0 Guest Post” enabled=”false”] [/ux_price_table] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_price_table title=”Chuyên nghiệp” price=”3,000.000″ featured=”true” radius=”10″] [bullet_item text=”Thời hạn: 30 ngày”] [bullet_item text=”Số lượng bài viết: 20 bài”] [bullet_item text=”Hình ảnh: Có”] [bullet_item text=”Số lượng chữ: 1000 từ/bài”] [bullet_item text=”Tối ưu SEO: Có”] [bullet_item text=”Tặng: 3 Bài GP”] [/ux_price_table] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_price_table title=”Đặc biệt” price=”5,000.000″ radius=”10″] [bullet_item text=”Thời hạn: 30 ngày”] [bullet_item text=”Số lượng bài viết: 30 bài”] [bullet_item text=”Hình ảnh: Có”] [bullet_item text=”Số lượng chữ: 1200 từ/bài”] [bullet_item text=”Tối ưu SEO: Có”] [bullet_item text=”Tặng: 5 Bài GP”] [/ux_price_table] [/col] [/row] [/section]
Back to top button